Hosting Windows

ỔN ĐỊNH, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CAO

Beginner

 • 500MB
 • 10GB
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 10
 • Không giới hạn
30.000 Tháng
 • Đặt mua

 • Professional

  • 1GB
  • 25GB
  • 5
  • 2
  • 5
  • 5
  • 20
  • Không giới hạn
  50.000 Tháng
 • Đặt mua

 • Expert

  • 2GB
  • 50GB
  • 5
  • 5
  • 10
  • 10
  • 30
  • Không giới hạn
  90.000 Tháng
 • Đặt mua