Reseller Hosting

ỔN ĐỊNH, TƯƠNG THÍCH CAO, DỄ DÀNG SỬ DỤNG, GIẢI PHÁP KIẾM TIỀN DỄ DÀNG

Reseller Hosting Starter

 • Số tài khoản: Không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Băng thông/tháng: 500GB/tháng
 • Tên miền & tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Số Database: 20
 • Công cụ quản lý: Plesk
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
150.000 Tháng
 • Đặt mua

 • Reseller Hosting Basic

  • Số tài khoản: Không giới hạn
  • Dung lượng lưu trữ: 20GB
  • Băng thông/tháng: Không giới hạn
  • Tên miền & tài khoản FTP: Không giới hạn
  • Số Database: 50
  • Công cụ quản lý: Plesk
  • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
  • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
  300.000 Tháng
 • Đặt mua

 • Reseller Hosting Pro

  • Số tài khoản: Không giới hạn
  • Dung lượng lưu trữ: 40GB
  • Băng thông/tháng: Không giới hạn
  • Tên miền & tài khoản FTP: Không giới hạn
  • Số Database: 100
  • Công cụ quản lý: Plesk
  • Chủ động tạo, xóa, sửa Host: có
  • Overselling (Bán vượt tài nguyên): có
  600.000 Tháng
 • Đặt mua